Všechno souvisí se vším a proto u svých
pacientů neodděluji jednotlivé problémy
a vnímám je vždy komplexně.