DORNOVA METODA

Dornova metoda vyrovnává statiku těla zvířete. Pomocí této jemné metody terapie dochází k navrácení kostěných struktur do fyziologické polohy. Zároveň otevírá brány energetických center, díky nimž mohou lépe proudit. Náprava daných struktur je vždy za pomocí pohybu.
Tělo po ošetření reaguje na podněty a informace, které během ošetření dostává.

JAK OŠETŘENÍ PROBÍHÁ

Postup ošetření probíhá vždy podle jednotné metodiky, tedy přesného způsobu, kdy jsou vždy ošetřeny všechny struktury opěrného aparátu (kosti, klouby, šlachy a pojivové tkáně, včetně fascií). Přestože svaly nejsou přímo předmětem zájmu Dornovy metody, tato metoda s nimi nepřímo pracuje. Dornova metoda patří mezi osteodynamické metody, využívá terapeutem navozený pohyb, který cíleně usazuje struktury na své fyziologické místo. Díky plynulému pohybu dochází i k psychickému uvolnění zvířete.

JE OŠETŘENÍ BOLESTIVÉ?

Ošetření, které je preventivní, není bolestivé. Ve chvíli, kdy je terapeutem nalezeno problematické místo, je bolest úměrná nalezené blokádě. Bohužel navrácení struktur je jedinou možností, jak dospět k fyziologickému uspořádání.

DÉLKA OŠETŘENÍ

Při první návštěvě musíme počítat s časem navíc, aby došlo k seznámení s pacientem, odebrání anamnézy a načtení problému, se kterým přichází. Vysvětlíme a probereme všechny detaily ohledně postupu i individuálního přístupu. Na celkovou návštěvu si musíme vyhradit alespoň 60–90 minut.

Počet ošetření je velmi individuální a závisí nejen od problému, se kterým pacient přichází (tělu je potřeba dopřát čas, aby se vzorci, které během ošetření dostane, naučilo fyziologicky pracovat),
ale také na zatížení pacienta (např. sportovní využitíí) a aktuálním potřebám.

VYUŽITÍ

Největšího uplatnění Dornovy metody je jednoznačně na poli aktivních a sportovně vedených psů. Ze zkušeností a praxe je však vždy poplatné pravidlo – prevence je základ. Metoda je tedy vhodná pro všechny zvířata, zejména pro psy a kočky, ale stejně tak i pro koně. Jak bylo uvedeno výše, Dornova metoda je celostní metodou a ovlivňuje nejen pohybový aparát, ale má pozitivní vliv na psychiku a celkové naladění Vašeho miláčka.

KONTRAINDIKACE | stavy vylučující ošetření pomocí Dornovy metody

  • patologické stavy na kostech – zlomeniny, srůsty obratlů apod.
  • porušená kůže, vředy, otevřené rány, pooperační stavy
  • poruchy centrálního nervového systému
  • březost
  • akutní zánětlivé stavy a úrazy
  • nádorové onemocnění
  • horečnaté stavy

CENÍK SLUŽEB

Cena terapie je 600 Kč s DPH (průměrná délka terapie pro jednoho pacienta je 60 minut)
Cena kontroly je 400 Kč s DPH (průměrná délka kontroly pro jednoho pacienta je 30 minut)